Ban tổ chức trân trọng cám ơn các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý tham gia viết & gửi bài cho Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Ứng dụng công nghệ trong ngành Tài chính Ngân hàng – Xu hướng và góc nhìn chuyên sâu” do Học viện Ngân hàng tổ chức.

Kết quả phản biện sẽ được Ban tổ chức hội thảo gửi tới quý tác giả trong thời gian sớm nhất.